LÄTT VIKTIGT NYLON QUICK RELEASE TACTICAL CHEST RIG BAG

1000d nylon,

Kan användas ensamt och blandat

Militära specifikationer, lämpliga för olika scenarier

Förfrågan Pris